Skip to content
ฟิล์ม Infinity มี 3 ประเภท
1. ฟิล์มกันความร้อน Infinity :
ฟิล์มสีไม่ซีด
กระจกอาคารได้รับแสงแดดตลอดทั้งปิ ดังนั้นการไม่ซีดจางจึงเป็นมาตรฐานโดยตรง สำหรับการทดสอบฟิล์มติดอาคารที่ดี
การกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
พิล์มติดอาคารที่ดีสามารถป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้โดยตรง ความร้อน ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าไปในอาคารได้ จึงป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันรังสียูวี 100%
การป้องกันรังสี UV 100% เท่านั้น จึงสามารถปกป้องผ้าม่านและเครื่องเรือน จากความเสื่อมสภาพ และปกป้องสุขภาพผิวของทุกคนในครอบครัวได้
การป้องกันและความปลอดภัย
เมื่อมีการชนหรือเหตุที่เกิดกับกระจก จะต้องมั่นใจได้ว่าเศษกระจกที่แตกจะไม่หลุด หรือกระจายไปพื้นที่อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรักคุณสมบัติของฟิล์ม ติดอาคาร จะต้องมีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ 2.5mil เพราะกระจกที่แตกจาก การโดนกระแทกจะถูกยึดไว้กับตัวฟิล์ม เผื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก
2.ฟิล์มนิรภัย Infinity :
ลดอัตราการแตกของกระจก ในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ช่วยป้องกันอันตรายจากเหตุแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื้อฟิล์มมีความเหนียว ยากต่อการฉีกขาด ช่วยหน่วงเวลาจากการโจรกรรม มีความปลอดภัยและการป้องกันเพิ่มมากขึ้น
3.ฟิล์มฝ้าขาวขุ่น Infinity :
ฟิล์มฝ้าติดกระจก ใช้แบ่งโซน เพื่อความเป็นส่วนตัว พรางสายตา เหมาะสำหรับทุกสถานที่ เช่น ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องประชุม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลอดจนที่พักอาศัย
25
1. ฟิล์มกันความร้อน Infinity :
ฟิล์มสีไม่ซีด
กระจกอาคารได้รับแสงแดดตลอดทั้งปี ดังนั้นการไม่ซีดจางจึงเป็นมาตรฐานโดยตรง สำหรับการทดสอบฟิล์มติดอาคารที่ดี
การกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
พิล์มติดอาคารที่ดีสามารถป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้โดยตรง ความร้อน ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าไปในอาคารได้ จึงป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันรังสียูวี 100%
การป้องกันรังสี UV 100% เท่านั้น จึงสามารถปกป้องผ้าม่านและเครื่องเรือน จากความเสื่อมสภาพ และปกป้องสุขภาพผิวของทุกคนในครอบครัวได้
การป้องกันและความปลอดภัย
เมื่อมีการชนหรือเหตุที่เกิดกับกระจก จะต้องมั่นใจได้ว่าเศษกระจกที่แตกจะไม่หลุด หรือกระจายไปพื้นที่อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรักคุณสมบัติของฟิล์ม ติดอาคาร จะต้องมีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ 2.5mil เพราะกระจกที่แตกจาก การโดนกระแทกจะถูกยึดไว้กับตัวฟิล์ม เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก
2.ฟิล์มนิรภัย Infinity :
ลดอัตราการแตกของกระจก ในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ช่วยป้องกันอันตรายจากเหตุแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื้อฟิล์มมีความเหนียว ยากต่อการฉีกขาด ช่วยหน่วงเวลาจากการโจรกรรม มีความปลอดภัยและการป้องกันเพิ่มมากขึ้น
3.ฟิล์มฝ้าขาวขุ่น Infinity :
ฟิล์มฝ้าติดกระจก ใช้แบ่งโซน เพื่อความเป็นส่วนตัว พรางสายตา เหมาะสำหรับทุกสถานที่ เช่น ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องประชุม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลอดจนที่พักอาศัย
25